Programma 2018

 

 

8.30u             Ontvangst

 

9.30u             Opening door dagvoorzitter
                      mr. Weijer VerLoren van Themaat, Advocaat, Houthoff 

                       

9.45u             Focus van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

 

Spreker wordt nader bekend gemaakt

 

10.15u           Commentaar op beleidspunten ACM

Nicole Rosenboom, Mededingingseconoom bij SEO Economisch Onderzoek

en

mr. Ruben Elkerbout, advocaat Stek Advocaten

 

11.15u           Koffie- en theepauze

 

12.00u           Overzicht medingingsrechtelijke ontwikkelingen afgelopen 12 maanden 

                      mr. Cees Dekker, Advocaat, Nysingh 

    

12.50u           Reactie ACM en gelegenheid voor het stellen van vragen

                      mr. Anke Prompers, Beroepencoördinator, ACM 

 

13.05u           Lunch

 

14.10u           U kunt een keuze maken uit drie sessies, waarin u in een interactieve setting een ronde

tafeldiscussie bijwoont

  • Sessie A: Economische highlights afgelopen jaar

Overzicht van de belangrijkste economische overwegingen en vaststellingen in de mededingingsjurisprudentie en beschikkings-praktijk in Nederland van het afgelopen jaar.

 

Sprekers:

dr. Gulbahar Tezel, PwC

prof. dr. Jarig van Sinderen, Chief Economist, ACM

 

  • Sessie B: Toezicht in de zorg

Inhoud en sprekers worden spoedig bekend gemaakt

 

  • Sessie C: Platformen

De waardecreatie door een platform wordt sterk bepaald door netwerkeffecten: bij meer gebruikers wordt het platform meer waard. Volgens de ACM kunnen netwerkeffecten platformen snel groot maken en daarmee vragen oproepen over dominantie en misbruik. Andere partijen menen dat de kracht van platformen zelfs zo groot kan zijn dat een speciale regulator of opsplitsing geboden zou kunnen zijn. Andere kritiek op platformen omvat het gevaar op uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen gebruikers of de eis van een platform dat gebruikers geen hogere tarieven hanteren dan in de eigen kanalen. Is deze kritiek wel terecht? Er zijn maar weinig mededingingszaken over platformen kritisch getoetst door een rechter. Daarnaast worden sommige platformen juist gezien als concurrentiebevorderende disruptors en kunnen netwerkeffecten er evenzo toe leiden dat een platform juist snel kleiner wordt.

 

Panelleden:

Anne-Claire Hoyng, Senior competition counsel, Booking.com

Freek Bruggert, Lid team digitale mededinging, ACM

dr. Paul de Bijl, Mededingingseconoom en platformdeskundige Universiteit Utrecht

mr. Janneke Kohlen, Advocaat, Bird&Bird

Moderator:

mr. Berend Reuder, Advocaat Houthoff

 

15.40u           Koffie- en theepauze

 

16.00u           Plenair debat: Gedragseconomie

 

Keynote:

Prof. Dr. Paul Heidhues

Dat de Nobelprijs van 2017 aan Richard Thaler is toegekend, benadrukt het toenemende belang van psychologie en gedrag in de economische wetenschap. In de keynote speech van het congres vertelt Paul Heidhues over hoe en waarom gedragseconomie relevant is voor de mededingingspraktijk. Paul Heidhues is een vooraanstaand professor gelieerd aan de European School of Management and Technology (ESMT). Daarnaast is hij professor gedragseconomie en mededingingseconomie aan het Düsseldorf Institute for Competition Ecnomics (DICE). Paul maakt deel uit van het academisch panel van de Britse mededingingsautoriteit, de werkgroep kartelrecht van de Duitse mededingingsautoriteit, hij is onderzoeker aan het CEPR in het programma industriële organisatie en aan het CESifo Network in gedragseconomie, en tot slot is hij een gekozen lid van het industrieel-economisch comité en het theoretische comité van de Verein für Socialpolitik. Zijn werk verscheen in toonaangevende academische tijdschriften zoals de American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, and the Review of Economic Studies.

 

Paneldiscussie:

Annemieke Tuinstra, Senior econoom, ACM          

 

17.45u           Einde en aanvang borrel, aangeboden door RBB Economics

 

PO-Punten 

De borrel wordt u aangeboden door:

 

 

Wordt lid van Ontwikkelingen Mededingingsrecht op LinkedIn